Поколения компютри

След появата на първите компютри се появява и първото поколение комюптри, характерно за което са електронните лампи като основен компонент, също така са големи колкото стая, ниска енергийна ефективност и нямат софтуер.

Първа генерация компютри(1939-1955)

Характерно за второто поколение компютри (1955-1964 г.) е замяната на лампите с транзистори и основните части за изграждането на процесорите стават транзисторите. Изобретяват се по-устойчиви памети. През 1957 г. е създаден първият език за програмиране наречен FORTRAN.

Транзистори върху съвременна платка

Впоследствие навлиза употребата на интегрални схеми през третото поколение (1964-1971 г.). Но не след дълго се появяват микропроцесорите именно в четвъртото поколение, което продължава до съвремието.

Intel Corporation

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124