Етапи в развитието на изчислителната техника

Предмеханичният етап в развитието на изчислителната техника продължава до XV в. и е популярен с пресмятането, което се извършва чрез (т.нар. абак) сметало и пръстите на ръцете.Това биват най-ранните сведения за изчисление. В края на XV в. хората разбират, че е непрактично и търсят алтернатива. Още през Средновековието изобретатели започват да конструират редица машини за пресмятане на аритметични операции чрез лостчета и зъбни колела. И не след дълго се появяват

Леонардо Да Винчи, който описва идеята за сметачна машина

Блез Паскал, който конструира първият опит за сметачна машина, наречена от него,“Колело на Паскал“.

От изобретението на Паскал започва механичният етап, продължаващ до XIX в., характерно за него е подобрения върху произведението на Паскал, от различни математици и философи, най-важни сред тях са

Готфрид Лайбниц, който усъвършенства “Колелото на Паскал” и то вече извършва четирите основни математически операции (събиране, изваждане, умножение и деление). Подобреното изобретение е наречено „аритмометър“ от организатора на фабричното ѝ производство, Карл Томас.

Чарлз Бабидж, който създава механична изчислителна машина – предвестник на съвременния компютър, през 1822г.

Графиня Ада Лъвлейс, която написва алгоритъм за намиране на числата на Бернули, така че да бъде разчетен от машина. Днес тя се смята за първия програмист в историята.

С това завършва механичният етап и започва електромеханичният, който продължава до средата на XX в. В машините започват да се използват електрически релета и ключове, с които да се контролират извършваните операции. Характерни имена за епохата са

Херман Холерит, който създава сортираща машина за преброяване на населението.

Конрад Цузе, който създава сметачна машина като използва електромагнитни релета и дава идеята за използване на двоичната бройна система през 1941 г.

С това завършва електромеханичният етап и започва електронният, който продължава до съвремието. В него се изменя дизайна на строене на електромеханичните елементи, които се превръщат в изцяло електронни(т.е няма движещи се части). Ключов за този етап е

Джон Атанасов, който дава идеята за отпадането на механичните части и използването само на електронни такива, счита се за баща на съвременния компютър.Първият електронен компютър АВС (Atanasoff-Berry Computer) e изработен от Джон Атанасов и неговия студент Клифърд Бери.

Прототип на гореспоменатия компютър ABC, е ENIAC, създаден от Джон Моукли и състоящ се от 18000 вак. лампи и повече от 80000 др. компоненти, за които били нужни 150 kW ел. енергия. Тегло – над 30 тона! Извършвала 300 операции в сек. Въвеждането на програмите ставало със специални превключватели и отнемало около седмица…

ENIAC

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124